Ga direct naar inhoud

Zuurstoftoediening

Uw arts kan zuurstoftoediening voorschrijven bij klachten waarbij u bij inademing te weinig zuurstof uit de lucht kunt opnemen. Bijvoorbeeld bij aandoeningen zoals COPD, longemfyseem en chronische bronchitis of een aandoening als clusterhoofdpijn.

Er zijn verschillende systemen voor zuurstoftoediening:

  • Zuurstofcilinders (in gasvorm)
  • Zuurstofconcentrator. Dit apparaat zuigt omgevingslucht aan. De lucht wordt gezeefd waardoor een hoog percentage zuurstof over blijft.
  • Vloeibare zuurstof. Het Ambulox®-systeem bestaat uit een moedervat plus een draagbaar vaatje. U kunt dit zelf bijvullen vanuit het moedervat.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De verzekering vergoedt de kosten voor bruikleen van een systeem voor zuurstoftoediening. De apparatuur blijft eigendom van de leverancier.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Wij vergoeden € 0,06 per uur van de stroomkosten. De overige kosten vergoeden wij volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt.

Wij hebben twee leveranciers gecontracteerd. Dit zijn Westfalen Medical en Linde Healthcare Benelux. Beide leveranciers werken landelijk en bezorgen de zuurstof en bijbehorende apparatuur aan huis.

Hieronder vindt u het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' voor zuurstoftherapie dat uw arts kan indienen bij de leverancier van uw keuze.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij bovenstaande formulieren en de offerte van de leverancier toe.

Heeft de apparatuur niet meer nodig? Geeft dit dan door aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald. Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij u thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan ons doorberekenen. Het is dus belangrijk dat u gelijk contact opneemt met de leverancier als u de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als u voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als u langer dan 2 weken bent opgenomen, of als u van tevoren weet dat de opname langer dan 2 weken zal duren, moet u dit melden aan de leverancier.

Meer informatie over het gebruik van extra zuurstof en de verschillende systemen die verkrijgbaar zijn vindt u in het boekje Zuurstof thuis: wat moet ik weten? van het Longfonds.

Vakantielevering zuurstof

Nationale-Nederlanden vergoedt bij verblijf in het buitenland alleen het geldende Nederlandse tarief voor zuurstofbehandeling. De prijs van zuurstof is in het buitenland vaak hoger dan de prijs in Nederland. Alle kosten boven het afgesproken tarief zijn dus voor eigen rekening. Hoeveel u moet bijbetalen, hangt af van de kosten die de leverancier in dat betreffende land in rekening brengt. Het kan zijn dat u voor uw verblijf in het buitenland via uw Nederlandse leverancier een mobiele zuurstofconcentrator heeft ontvangen. De kosten voor de huur hiervan zijn ook voor eigen rekening. Deze prijs wisselt per leverancier.

Wat u verder moet weten

Vraag uw behandelend arts een aanvraag te sturen als volgt: Download het 'Aanvraagformulier zuurstofbehandeling thuis' en de brochure 'Indiceren van zuurstofbehandeling thuis'.

Vraag de arts de ingevulde formulieren te sturen naar:

Gaat u naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Dit doet u door bovenstaande formulieren en een offerte van de leverancier insturen naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice 
Postbus 4016 
5004 JA  Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Voor iedere dag dat de zuurstofapparatuur bij u thuis staat, mag de leverancier een dagprijs aan Nationale-Nederlanden doorberekenen. Het is dus belangrijk dat u gelijk contact opneemt met de leverancier als u de apparatuur niet meer gebruikt. Dit geldt ook als u voor langere tijd wordt opgenomen in het ziekenhuis of een (verpleeg)instelling. Als u langer dan twee weken bent opgenomen, of als u van tevoren weet dat de opname langer dan twee weken zal duren, moet u dit melden aan de leverancier. 

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?