Ga direct naar: inhoud

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer per openbaar vervoer, een particuliere auto of een ander vervoermiddel (bijvoorbeeld een taxi). Vervoer per ambulance hoort dus niet bij zittend ziekenvervoer.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De verzekering vergoedt een reisafstand (enkele reis) van maximaal 200 kilometer. Bij gebruik van openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) vindt vergoeding plaats op basis van 2e klas of de laagste klasse. Zittend ziekenvervoer wordt vergoed in de volgende situaties:

 • Bij nierdialysebehandelingen.
 • Bij radiotherapie- of chemotherapiebehandelingen.
 • Bij oncologische behandeling met immuuntherapie.
 • Als u blind of slechtziend bent en u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • Als u rolstoelafhankelijk bent.
 • Als u voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig heeft. U krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt dat we de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.
 • Bij intensieve kindzorg voor kinderen tot 18 jaar, vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.

De vergoeding voor zittend ziekenvervoer geldt niet alleen voor behandelingen maar ook voor consulten, onderzoek en controles.

U heeft toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om zittend ziekenvervoer te kunnen declareren. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Taxivervoer:
- 100% wij vergoeden de rekening van vervoerders volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Openbaar vervoer:
- 100% 2e klas of laagste klasse.
Eigen vervoer:
- € 0,30 per kilometer.
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Taxi:
- 100% wij vergoeden de rekening van vervoerders volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Compleet Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Taxi:
- 100% wij vergoeden de rekening van vervoerders volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Comfort Eigen vervoer: € 0,19 per kilometer.
Taxi:
- 100% wij vergoeden de rekening van vervoerders volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Top Eigen vervoer: € 0,24 per kilometer.
Taxi:
- 100% wij vergoeden de rekening van vervoerders volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een vervoerder die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zilver Geen vergoeding

Uitgebreide informatie leest u in de Brochure Zittend ziekenvervoer.

Eigen bijdrage

Voor deze vergoeding geldt een wettelijke eigen bijdrage per kalenderjaar. In 2019 bedraagt de wettelijke eigen bijdrage € 103,-. Heeft u de aanvullende verzekering Extra, Compleet, Comfort of Top dan krijgt u de wettelijke eigen bijdrage vergoed.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw vervoerder bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: taxivervoerder.

Kiest u voor een vervoerder waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde vervoerder), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Dit geldt alleen als u gebruikmaakt van een taxi.

Wat u verder moet weten

 • U heeft toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden om zittend ziekenvervoer te kunnen declareren.
 • Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • In bepaalde gevallen is het mogelijk vervoer naar een tandarts vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met Nationale-Nederlanden Klantenservice.
 • Als u gebruik maakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden een contract heeft, stuurt de vervoerder de rekening direct naar Nationale-Nederlanden. Uw eigen bijdrage wordt achteraf met u verrekend.
 • Als u gebruik maakt van een taxivervoerder waarmee Nationale-Nederlanden geen contract heeft dan moet deze een TX-Keurmerk hebben. U vindt hier alle TX-Keur vervoerders.
 • Maakt u gebruik van een eigen auto, dan wordt de afstand berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van Routenet.

Wat moet u regelen?

U moet vooraf toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden. Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen vanwege een langdurige ziekte of chronische aandoening? Vraag uw arts dan om een verklaring en stuur deze mee met uw aanvraag.

 • U krijgt voor eigen vervoer uit de basisverzekering maximaal € 0,30 terug per kilometer op basis van de snelste route volgens de routeplanner van Routenet. Voor de aanvullende verzekering gelden andere bedragen.
 • Wilt u snel uw geld terug? Vul het declaratieformulier in, maak er een foto van en verstuur deze in onze app. Of declareer uw kosten via Mijn NN Zorgverzekering. U hoeft dan geen declaratieformulier in te vullen.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?