Ga direct naar inhoud

Zitorthese en ligorthese

Zitorthesen en ligorthesen zijn orthesen voor de romp. De orthesen hebben metalen of kunststof verstevigingen en zijn niet zo buigzaam dat ze bij normaal gebruik vanzelf vervormen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U komt in aanmerking voor vergoeding van een zitorthese of ligorthese als deze wordt voorgeschreven ter compensatie van een verloren gegane functie, waarbij wordt aangenomen dat deze functie niet meer herstelt.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen. U krijgt dit hulpmiddel in bruikleen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: zit- en ligorthese.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Een erkende en gediplomeerde leverancier.
  • Een hulpmiddel dat voldoet aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Levering van uw zit- of ligorthese binnen twee weken na de intake.
  • Garantie van twaalf maanden.
  • Garantie van vijf jaar op framebreuk.
  • Uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U heeft een voorschrift nodig van de medisch specialist, die daarop aangeeft welke voorziening u nodig heeft. Hiermee kunt u de voorziening aanvragen bij een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt.

Als u geen goed hulpmiddel meer heeft, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden.

Is er sprake van een tijdelijk gebruik van de orthese, dan valt deze niet onder de voorwaarden van het reglement hulpmiddelen, maar onder ziekenhuiszorg. U krijgt deze dan geleverd door het ziekenhuis.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring). Dit doet u door de medische indicatie van uw specialist samen met de offerte van leverancier op te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?