Ga direct naar: inhoud

Zelfstandig behandelcentrum

Als Nationale-Nederlanden-verzekerde kunt u bij elk ziekenhuis in Nederland terecht. Voor sommige behandelingen kunt u ook in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) terecht. Een zelfstandig behandel centrum is een samenwerkingsverband tussen twee of meer medisch specialisten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

In principe worden behandelingen in een zelfstandig behandelcentrum op dezelfde manier vergoed als behandelingen in een ziekenhuis. Niet alle behandelingen worden gecontracteerd bij de zelfstandige behandelcentra. Via de Ziekenhuislijn 013 593 82 40 kunt u navragen of uw zelfstandig behandelcentrum een contract heeft.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de behandeling kan het zijn dat u een wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw instelling. Zoek een instelling via de Zorgvergelijker. Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

Voor behandeling in zelfstandige behandelcentra heeft u een verwijzing nodig van een arts of een medisch specialist.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?