Ga direct naar: inhoud

Vruchtbaarheidsbehandelingen (ivf)

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder.

Een ivf-poging bestaat uit vier stappen:

 1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
 3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje.
 4. De arts plaatst een of twee embryo’s in de baarmoederholte.

Uw arts kan, afhankelijk van uw medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een ivf-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een ivf-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U krijgt drie pogingen vergoed. Een poging telt pas als er met succes eicellen zijn weggenomen, fase 2 (de follikelpunctie). Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. Per poging kunnen dus meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als een nieuwe poging zodra er weer eicellen worden weggenomen. Het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst en hoeveel pogingen u  vergoed krijgt, is afhankelijk van uw leeftijd:

Leeftijd verzekerde Vergoeding
Jonger dan 38 jaar Terugplaatsing ëén embryo bij poging 1 en 2.
Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
38 tot 43 jaar Terugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
43 jaar en ouder Geen vergoeding.

Bekijk hieronder de vergoeding vanuit de basisverzekering: 

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

De eerste twee fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Fase 3 alleen in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen.
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg).
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle).
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven).
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg).
 • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp).

Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • U heeft een verwijzing nodig van een arts.
 • In de verwijzing moet staan welke beperkingen u heeft en waarom u de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig heeft.
 • Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?