Ga direct naar: inhoud

Voorlees- en memoapparatuur

Visueel gehandicapten kunnen aanspraak maken op voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie en aangepaste memorecorders. Het voorleesapparaat is bedoeld voor het voorlezen van gedrukte informatie. Het apparaat is geschikt voor blinden en zeer slechtzienden die geen gebruik kunnen maken van enig ander hulpmiddel dat informatie voor hen toegankelijk maakt. De memorecorder heeft de functie van een agenda of aantekenboekje.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de voorleesapparatuur, hoeft u geen eigen risico te betalen. De aanschaf van de memorecorder gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: voorleesapparatuur of memorecorders.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent de voorleesapparatuur. De memorecorder wordt uw eigendom.

Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft? Dan hoeft u geen akkoordverklaring aan te vragen bij Nationale-Nederlanden. De leverancier doet de beoordeling namens Nationale-Nederlanden. Uitzondering hierop zijn: memorecorders met een aanschafprijs hoger dan € 289,- en voorleesapparatuur met een aanschafprijs van meer dan € 2.332,-. Hiervoor dient u wel een akkoordverklaring aan te vragen.

Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen overeenkomst heeft? Dan moet u ook een akkoordverklaring aanvragen bij Nationale-Nederlanden.

Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan Nationale-Nederlanden. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Ook hier geldt de uitzondering dat voor memorecorders lager dan € 289,- en voorleesapparatuur lager dan € 2.332,- geen akkoordverklaring aangevraagd hoeft te worden. U kunt zich rechtstreeks tot de leverancier wenden.

Wat moet u regelen?

Moet u een akkoordverklaring aanvragen? Dit doet u door de medische indicatie van uw arts samen met de offerte van leverancier op te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Heeft u de voorleesapparatuur niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?