Ga direct naar inhoud

Verslavingszorg

Verslavingszorg is de behandeling van mensen die zo afhankelijk zijn van een verslavend middel zoals alcohol of drugs, dat het dagelijks functioneren ernstig wordt belemmerd. Een behandeling kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met opname in een instelling voor verslavingszorg. Een behandeling kan ook ambulant zijn, dus zonder overnachting in een instelling.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Niet vergoed worden extra (verblijfs)kosten die te maken hebben met faciliteiten, service of dienstverlening die geen onderdeel uitmaken van de genoemde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. U kunt contact opnemen met Nationale-Nederlanden Zorgteam op telefoonnummer 013 593 82 25 voor een zorgverlener bij u in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten van de geleverde zorg.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat moet u regelen?

Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden afspraken heeft, dan hoeft u geen contact op te nemen met Nationale-Nederlanden. U vooraf kunt direct contact opnemen met deze zorgverlener. Daarbij heeft u een voorschrift nodig van uw behandelend arts.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft of gaat u voor een behandeling naar het buitenland? Vraagt u dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. U kunt dit sturen naar:

Nationale-Nederlanden
t.a.v. afdeling Medische Beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA in Tilburg

Voor klinische verslavingszorg hebben we aanvullend het intakeverslag en de Toon de betekenis van MATE* nodig. Dit kunt u bij uw zorgverlener opvragen.

*(MATE staat voor Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie. MATE is een instrument dat geschikt is voor het meten van patiëntkenmerken in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg.)