Ga direct naar inhoud

Verbruiksartikel

Verbruiksartikelen zijn bijvoorbeeld: injectiespuiten, afdekpleisters, verbandmiddelen en spoelapparatuur.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verbruiksartikelen krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Er is dan sprake van een complexe wond of een chronisch huid effect. Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist geeft dit aan op een verwijzing en/of formulier. Deze levert u in bij uw apotheek of medisch speciaalzaak. Zij leveren u dan een passende oplossing. Gebruikt u de verbandmiddelen tijdelijk? Dan worden deze niet vergoed.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van het verbruiksartikel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: verbruiksartikelen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de normen, keuringen en eisen.
  • Snelle levering. Verbruiksartikelen worden binnen 24 uur na bestelling geleverd.
  • Goede bereikbaarheid. De zorgverleners zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan hoeft u geen akkoordverklaring (toestemming) aan te vragen aan Nationale-Nederlanden. U krijgt alleen verbandmiddelen vergoed als langdurig gebruik noodzakelijk is. Om te kunnen bepalen of het om langdurig gebruik gaat is het nodig dat de voorschrijvend arts een zogenaamd ZN formulier invult. Dit is een standaardformulier dat bij uw arts bekend is. Vraagt u zo nodig ook zelf naar dit formulier. Dit formulier levert u samen met het recept in bij uw apotheek.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u wel toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw arts samen met een offerte van de leverancier te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?