Ga direct naar inhoud

Trippelstoel

Met een trippelstoel kunt u zich in huis zittend verplaatsen. Dit kan nodig zijn wanneer het voor u belangrijk is om uw handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: trippelstoelen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: de trippelstoel wordt binnen 7 werkdagen geleverd.
  • Pasgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 5 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U leent dit hulpmiddel.
  • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

U heeft vooraf toestemming (akkoordverklaring) van Nationale-Nederlanden nodig. In het geval van een gecontracteerde leverancier, dragen zij hier de zorg voor. Als u gebruik maakt van een niet-gecontracteerde leverancier, stuurt u de volgende gegevens op:

  • De medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk;
  • Een offerte van uw leverancier.

U kunt uw aanvraag sturen naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de trippelstoel niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De trippelstoel wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?