Ga direct naar: inhoud

Thuisdialyse

De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals bijvoorbeeld WMO) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor u is.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Ook krijgt u een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van hoe vaak u dialyseert:

Soort dialyse Vergoeding
CAPD € 28,72 per week
CCPD (APD) € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuishemodialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuishemodialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuishemodialyse, 6 tot 7 keer per week € 96,09 per week

U kunt deze kosten maandelijks declareren.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, regelt de benodigde thuisdialyseapparatuur voor u. Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

U moet vooraf toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Vraag uw behandelend arts bij het dialysecentrum om een brief waarin staat welke vorm van dialyse u gaat doen, waar u dit gaat doen en onder wiens verantwoordelijkheid. Stuur deze brief in naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u geen goed hulpmiddel meer heeft, dan kunt u dat vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden.

U leent dit hulpmiddel. Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?