Ga direct naar: inhoud

Telefonie (doven en slechthorenden)

Met speciale telefoons en hulpmiddelen om te bellen kunnen doven en slechthorenden of mensen met een motorische handicap toch gebruikmaken van telefonie.

Voor vergoeding van teksttelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • Er is een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB gemiddeld over 500, 1.000, 2.000 en 4.000 Hz. of
 • het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte, zelfs door toepassing van een hoortoestel, is met het beste oor niet meer dan 50%;
 • Bijzondere individuele zorgvragen.

Voor vergoeding van beeldtelefoons moet u aan deze criteria voldoen:

 • Als er een diagnose voor een teksttelefoon is, maar deze voor u niet bruikbaar is en u de Nederlandse Gebarentaal voldoende beheerst.
 • Als u een bijzondere individuele zorgvraag heeft.

U kunt voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders in aanmerking komen als u motorisch gehandicapt bent. Als u motorisch zeer zwaar gehandicapt bent, kunt u in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: Sign Call apparatuur.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

 • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd
 • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar;
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel
 • Als u dit hulpmiddel bestelt bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden.
 • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen overeenkomst heeft? Dan vraagt u eerst een akkoordverklaring aan bij Nationale-Nederlanden. U moet een medische diagnose van de behandelend arts bijvoegen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Heeft u een auditieve handicap? Dan moet u een audiogram bijvoegen.

Stuur om een akkoordverklaring aan te vragen bovenstaande documenten in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 90152 
5000 LD Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?