Ga direct naar inhoud

Tandheelkunde vanaf 18 jaar

Mondzorg is tandheelkundige zorg door een tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet Geen vergoeding
Comfort Geen vergoeding
Top Geen vergoeding
Zilver 75% tot € 250,- ( bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
TandenGaaf 250 Vanaf 18 jaar: € 250,-
bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen
TandenGaaf 500 Vanaf 18 jaar: € 500,-
bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen
TandenGaaf 1000* Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen
TandenGaaf 1500* Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen

*Bij het aanvragen van deze verzekeringen is een tandartsverklaring nodig.

Wat wordt niet vergoed?

Uitwendig bleken (bleken door middel van het aanbrengen van bleekmateriaal op de tand(en)) en abonnementskosten wordt niet vergoed. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig heeft, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • U heeft geen verwijzing nodig van een arts.
  • U heeft vooraf geen toestemming nodig van Nationale-Nederlanden, behalve voor een overkappingsprohtese.
  • De zorgverlener rekent voor zijn behandelingen de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten.

De tarieven voor materiaal- en techniekkosten worden niet vastgesteld door de overheid. In de referentielijst mondzorg vindt u een overzicht met tarieven die volgens Nationale-Nederlanden normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website www.allesoverhetgebit.nl van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?