Ga direct naar: inhoud

Spraakvervangende hulpmiddelen

Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen die niet met behulp van spraak kunnen communiceren. Met de apparatuur kunnen zij op een directe manier aan gesprekken deelnemen. U kunt bijvoorbeeld denken aan letter- of symbolensets en draagbare communicators.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw everancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: spraakvervangende hulpmiddelen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U dient vooraf een akkoordverklaring (toestemming) aan te vragen bij Nationale-Nederlanden.
  • U leent dit hulpmiddel.

Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan Nationale-Nederlanden. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

Wat moet u regelen?

Om een akkoordverklaring aan te vragen moet u een medische diagnose van uw behandelend arts insturen. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom u deze voorziening nodig heeft. Ook het advies van een logopedist of ergotherapeut en een offerte van uw leverancier moet u hierbij insturen. Stuur dit naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?