Ga direct naar: inhoud

Sportmedisch advies

Nationale-Nederlanden vergoedt sportmedisch advies gegeven door een sportarts. Onder deze vergoeding vallen onder andere sportmedische behandelingen, sportmedische consults, sportmedisch onderzoek en sportkeuringen. De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van de behandeling en uw aanvullende verzekering.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De basisverzekering vergoedt dit sportmedisch onderzoek en advies niet. Staat de module Fit op uw polisblad, dan krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed.

U krijgt de kosten alleen vergoed als de sportarts werkt bij een sportmedisch adviescentrum of een sportmedische instelling die aangesloten is bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: sportmedisch advies of sportgeneeskunde.

De sportarts

  • Werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Of:

  • Is geregistreerd als gecertificeerd sportduikerarts C of D in het register van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.
  • Hij voert een sportduikmedische keuring uit volgens de wetenschappelijke gestelde eisen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De therapeut

De therapeut die onder verantwoordelijkheid van een sportarts werkt in een Sportmedisch Adviescentrum of sportmedische instelling, die is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?