Ga direct naar: inhoud

Slijmuitzuigapparatuur

Slijmuitzuigapparatuur is bedoeld voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied. Het apparaat bestaat uit een compressor voor de aanzuiging (in sterkte verstelbaar) en een opvangflacon voor de opvang van het overtollige slijm.

U komt voor vergoeding in aanmerking als u één van onderstaande medische diagnoses heeft:

  • Tracheostoma, al dan niet met canule
  • Terminale longziekten, al of niet postoperatief
  • Progressieve neurologische aandoeningen, zoals MS, ALS en andere spierziekten
  • Veel slijmproductie na een grote KNO-operatie
  • Terminale patiënten die veel slijm opgeven
  • Prematuren
  • Kinderen met aangeboren ernstige afwijkingen of stofwisselingsziekten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: slijmuitzuigapparatuur.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Als u slijmuitzuigapparatuur bestelt bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden. Is er een tweede apparaat nodig voor een volwassene? Dan heeft u wel toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
  • Bestelt u de slijmuitzuigapparatuur bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen overeenkomst heeft? Dan moet u toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden.
  • U leent dit hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Moet u een akkoordverklaring aanvragen? Dit doet u door vooraf een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift van uw behandelend arts en een offerte van uw leverancier. Op dit voorschrift moet staan waarom het hulpmiddel nodig is. Stuur de aanvraag op naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg 

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?