Ga direct naar: inhoud

Second opinion

Een tweede mening, ook wel second opinion genoemd, is een medisch oordeel of advies van een andere arts dan de arts die u behandelt. Een second opinion kan nuttig zijn als u twijfelt over een diagnose of behandeling. De deskundige geeft op uw verzoek of op verzoek van uw behandelend arts zijn of haar mening over de diagnose en de behandeling.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Een second opinion valt onder medisch-specialistische zorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt per aandoening recht op vergoeding van de kosten van een second opinion. Een second opinion over uw mate van arbeidsongeschiktheid valt niet onder de vergoeding van uw zorgverzekering. Ook worden de onderzoeken niet opnieuw uitgevoerd. Een second opinion betekent dat een tweede arts de onderzoeken die al zijn gedaan opnieuw bekijkt. Het opvragen van een medisch dossier is niet overal gratis. De kosten kunnen verschillen per zorgverlener en deze krijgt u niet vergoed.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf (of in overleg met uw behandelend arts) de arts van wie u een second opinion wilt. U vindt een zorgverlener in uw buurt via de Zorgvergelijker. U kunt uw selectie verfijnen op: arts/medisch specialist.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. 

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U heeft voor een second opinion een verwijzing nodig van uw eigen behandelend arts.
  • U heeft geen toestemming van Nationale-Nederlanden nodig.
  • Kopie medische gegevens meenemen

Heeft u vragen of wilt u advies over een second opinion? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 013 593 82 25.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?