Ga direct naar inhoud

Robotmanipulator en eetapparaten

Een robotmanipulator helpt u wanneer u hulp nodig heeft bij dagelijkse activiteiten door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie. Een eetapparaat is een eethulp voor personen met beperkingen in het gebruik van armen of handen. Deze beperkingen worden meestal veroorzaakt door progressieve spierziekten, ernstige spasticiteit en andere ziektebeelden zoals hoge dwarslaesie, Multiple Sclerose en Reumatoïde Artritis.

U kunt voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking komen als u dusdanige beperkingen in arm-, hand- en vingerfunctie heeft dat u niet zelfstandig kunt eten of drinken of voorwerpen kan verplaatsen en voor de uitvoering hiervan volledig afhankelijk bent van een professional. U kunt voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking komen als het gebruik ervan om medische redenen noodzakelijk is.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico behalve als het hulpmiddel individueel wordt aangepast en het niet meer geschikt is om nog door iemand anders gebruikt te worden.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: robotmanipulator of op eetapparaat.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De robotmanipulator of het eetapparaat wordt binnen 4 weken geleverd;
  • Garantie van 3 jaar.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel. Individueel aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden uw eigendom.

Wat moet u regelen?

  • Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van een robotmanipulator of een eetapparaat? Vraag dan eerst een akkoordverklaring aan Nationale-Nederlanden.
  • Om voor vergoeding van een robotmanipulator in aanmerking te komen, moet u een voorschrift van het revalidatiecentrum hebben en een offerte van de leverancier.
  • Om voor vergoeding van een eetapparaat in aanmerking te komen, moet u een voorschrift hebben van de specialist die u behandelt met een onderbouwing van de ergotherapeut en een offerte van de leverancier. De specialist moet op het voorschrift de lichamelijke beperkingen aangeven en welke voorziening gewenst is.
  • Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan Nationale-Nederlanden. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging.

U stuurt uw aanvraag en de documenten aan:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?