Ga direct naar: inhoud

Revalidatie

Revalidatie is werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep.

Nationale-Nederlanden vergoedt de kosten van revalidatie, als u zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

 • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
 • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
 • Verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor u meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
 • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.
 • Ook vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten van geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.
 • Oncologische revalidatie wordt vergoed als de kennis en ervaring van een revalidatiearts noodzakelijk is. Dit bekent dat een verzekerde niet geholpen zou zijn met een andere vorm van oncologische nazorg zoals bijvoorbeeld zorg van de fysiotherapeut of psycholoog. Deze andere vormen van nazorg kunnen via een aanvullende verzekering vergoed worden. Beweegprogramma’s vallen onder de vergoeding voor beweegprogramma’s. Fysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie.

  Wat krijgt u vergoed in 2019?

  Verzekering Vergoeding
  Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
  Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

  Eigen bijdrage

  U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

  Eigen risico

  De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

  Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

  Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
  In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

  Waar kunt u terecht?

  U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis en vervolgens op revalidatiecentra.

  Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

  Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

  Wat u verder moet weten

  • U heeft een verwijzing nodig van uw arts.
  • Revalidatie met een volledige opname wordt vergoed als hiermee betere resultaten te verwachten zijn dan met revalidatie in deeltijd of als dagbehandeling.
  • Gaat u voor een revalidatiebehandeling zonder opname naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

  Terug naar het overzicht van vergoedingen


  Kunnen wij u helpen?