Ga direct naar: inhoud

Positietrainer

De positietrainer biedt uitkomst bij een positieafhankelijke slaapapneu. De positietrainer bestaat uit een band met sensoren die boven de buik en onder de borst wordt bevestigd. De band geeft trilsignalen af wanneer iemand zich in zijn slaap op de rug draait. Het doel van de trainer is dat je een andere slaaphouding aanleert, zodat het aantal ademstops daalt en ervaren klachten verminderen.

U komt in aanmerking voor vergoeding van de positietrainer als uw longarts, keel-neus- en oorarts of neuroloog of verpleegkundig specialist de diagnose POSA (Positieafhankelijk Obstructief Slaap Apneu) vastgesteld heeft.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. U krijgt de apparatuur volledig vergoed. De leverancier is het bedrijf dat de apparatuur levert. U krijgt de apparatuur in bruikleen. Als u de apparatuur aanschaft, is het dus niet van u.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: Positietrainer..

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.Bij een gecontracteerde leverancier moet u de medische diagnose van uw arts laten zien.

Kiest u een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen contract heeft, dan heeft dat geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wel zijn er 2 voorwaarden:

  • U vraagt Nationale-Nederlanden vooraf om toestemming.
  • U voorziet Nationale-Nederlanden van een toelichting van uw behandelend arts.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doet u door voorafgaand een aanvraag in te sturen samen met een geldig voorschrift/verwijzing van uw behandelend arts. Op dit voorschrift/verwijzing dient vermeld te zijn waarom dit hulpmiddel nodig is.

U kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden. Gaat u naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming aanvragen op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald. Heb je een positietrainer, maar is die niet meer goed? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Periodiek vraagt uw leverancier om de positietrainer uit te lezen. Lees hier meer daarover in de onderstaande toelichting.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?