Ga direct naar: inhoud

Persoonlijk alarmeringssysteem

Een persoonlijk alarmeringssysteem (persoonlijke alarmering) is bedoeld voor mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en direct medische of technische hulp moeten kunnen inroepen. De apparatuur bestaat uit een draagbare, draadloze noodschakelaar waarmee u in noodsituaties contact legt met een 24-uurs bemande centrale, die een hulpverlener kan inschakelen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Heeft u een sociale indicatie om een persoonlijk alarmeringssysteem te gebruiken? Bijvoorbeeld om bij een val hulp van buren of familie in te roepen? Dan vergoedt de aanvullende verzekering de apparatuur. U kunt de persoonlijke alarmeringsapparatuur huren of kopen. In de tabel hieronder ziet u wat uw aanvullende verzekering per jaar maximaal vergoedt voor een persoonlijk alarmeringssysteem. 

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Start
  € 100,-
 • Extra
  € 150,-
 • Compleet
  € 200,-
 • Comfort
  100%
 • Top
  100%
 • Zilver
  Geen vergoeding

De aansluitkosten en de abonnementskosten van de alarmcentrale moet u zelf betalen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: 'Personenalarmering' of 'Alarmeringsapparatuur'.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • Snelle levering: de apparatuur wordt binnen vijf werkdagen geplaatst.
 • Spoedopdrachten worden binnen twee dagen uitgevoerd.
 • Tussen 08.00 uur en 21.30 uur is er een storingsdienst bereikbaar.
 • Een tweewekelijks controle die plaatsvindt op de werking van de apparatuur.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • U kunt voor vergoeding in aanmerking komen als u lichamelijk gehandicapt bent en in een verhoogde risicosituatie verkeert.
 • U moet eerst toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring).
 • U leent dit hulpmiddel. De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. U geen goed alarmeringsapparaat meer heeft? Kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Wat moet u regelen?

Is het uw eerste aanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door samen met uw behandelend arts het Aanvraagformulier Medische alarmering in te vullen. Dit formulier stuurt u naar:

Nationale-Nederlanden 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u ook een offerte meesturen.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan moet u alleen toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. U doet dit op dezelfde manier als bij uw eerste aanvraag.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 594 93 28. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?