Ga direct naar: inhoud

PEP-maskers

Dit is een hulpmiddel bij longaandoeningen. Meestal gaat het om een masker of mondstuk, zoals het PEP-masker (positive experitory pressure), de mini-PEP en de Flutter. Ze zorgen voor positieve druk bij het uitademen en bevorderen de slijmafvoer.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: apparatuur voor positieve uitademingsdruk.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
  • Een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling.
  • Een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 4 werkdagen na indicatiestelling geleverd.
  • Een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel.
  • Bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt.
  • Een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft over de levering van dit materiaal hoeft u vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen van Nationale-Nederlanden.
  • U moet de leverancier wel een medische diagnose laten zien van uw arts. De arts heeft daarbij opgeschreven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft.
  • Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Als u het masker na twee jaar wilt vervangen, hoeft u geen vervolgaanvraag bij Nationale-Nederlanden in te dienen. U kunt meteen contact opnemen met de leverancier. Bij een niet-gecontracteerde leverancier moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Heeft u een akkoordverklaring nodig? Stuur dan de medische indicatie van uw arts samen met een offerte van de leverancier in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen Zorgservice 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan uw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 013 593 82 25. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?