Ga direct naar: inhoud

Orthodontie in bijzondere gevallen

Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg. Een orthodontist probeert de stand van de tanden en kiezen in de kaak zo goed mogelijk te krijgen. Er is sprake van orthodontie in een bijzonder geval als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel) heeft.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% als u toestemming van Nationale-Nederlanden heeft ontvangen.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt.

Wat u verder moet weten

  • Gaat u naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde, een kaakchirurg of een orthodontist? Dan hebt u een verwijzing nodig van een arts.
  • U heeft vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De orthodontist of tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet vastgesteld door de overheid. Controleer de kosten met de lijst van gebruikelijke tarieven.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Let op: dit geldt alleen voor bijzondere orthodontie. Voor reguliere orthodontie heeft u geen verwijzing nodig.

Wat moet u regelen?

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet u vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
  • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
  • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg.
  • Het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie bijzondere gevallen. Krijgt u geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen. Bent u aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kunt u de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?