Ga direct naar: inhoud

Optische hulpmiddelen

Als u slecht ziet en een bril of contactlenzen helpen niet genoeg, kunnen bijzondere optische hulpmiddelen u helpen. Ook het montuur, statief of verlichting horen bij het hulpmiddel, als deze met het hulpmiddel één geheel vormen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: bril, contactlenzen, lenzen of elektronische handloep.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

  • Alle leveranciers van bijzonder optische hulpmiddelen hebben een opticiensdiploma of een diploma optometrist.
  • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier terecht voor het aanmeten van het hulpmiddel.
  • Het hulpmiddel moet binnen 3 weken na het aanmeten geleverd worden.
  • Een garantie van 24 maanden op het hulpmiddel.
  • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U moet een medische diagnose van de oogarts hebben. Afhankelijk daarvan kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor vergoeding van bijvoorbeeld een niet-eenvoudig vergrootglas of een telescoopbril. Eenvoudige bijzondere optische hulpmiddelen zoals hand- en standloepen en leeslinealen worden niet vergoed. Let op: bij een kappenbril of ptotisbril komen brillenglazen met een correctie niet in aanmerking voor vergoeding.

Wat moet u regelen?

U moet altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door een de medische indicatie van uw oogarts en de offerte van uw leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden t.a.v. Medische Beoordelingen  Postbus 4016 5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?