Ga direct naar: inhoud

Oorcorrectie

Flaporen zijn van het hoofd afstaande oren. Een operatie kan dit corrigeren.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet 100%
Comfort 100%
Top 100%
Zilver Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Wat moet u regelen?

Vraag uw huisarts, een arts verstandelijk gehandicapten of Jeugdgezondheidszorgarts om een verwijzing.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?