Ga direct naar: inhoud

Ooglidcorrectie

Een verslapt of verlamd bovenooglid dat de helft van uw pupil bedekt als u recht vooruit kijkt, kunt u via een operatie laten corrigeren.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding als er sprake is van een ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van de bovenoogleden.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet Geen vergoeding
Comfort Geen vergoeding
Top Cosmetische ingrepen: € 1.500,- gedurende de looptijd van de verzekering als sprake is van een cosmetische behandeling. U hebt vooraf toestemming van Delta Lloyd nodig.
Zilver Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum dat een contract met ons heeft? Vind een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Over ziekenhuizen kunt u ook kwaliteitsinformatie vinden.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Ooglidcorrecties uit de basisverzekering worden alleen vergoed als er sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking.
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet het verslapte ooglid waarvoor u de correctie aanvraagt minstens de helft van uw pupil bedekken als u recht vooruit kijkt, waardoor sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking.
  • U heeft een verwijzing nodig van uw arts en u moet een akkoordverklaring bij ons aanvragen, als u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. Voor deze akkoordverklaring is het belangrijk dat u foto’s meestuurt van uw ogen voor de ingreep. Met deze foto’s moet duidelijk worden dat de ingreep voldoet aan onze voorwaarden voor vergoeding.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?