Ga direct naar: inhoud

Ooglaseren

Bent u bijziend, verziend of heeft u een cilinderafwijking in uw oog? Dan kan een ooglaserbehandeling dit verbeteren. De vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt voor brillen, lenzen en ooglaseren samen. Het gaat hier om een maximumvergoeding per twee jaar. Houdt u er rekening mee dat de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet voldoende zal zijn om alle kosten van een ooglaserbehandeling te dekken.

  Wat krijgt u vergoed in 2019?

  • Verzekering
   Vergoeding
  • Basisverzekering
   Geen vergoeding
  • Aanvullende verzekering:
  • Start
   Geen vergoeding
  • Extra
   Geen vergoeding
  • Compleet
   € 100,- per 2 kalenderjaren
  • Comfort
   € 150,- per 2 kalenderjaren
  • Top
   € 500,- per 2 kalenderjaren
  • Zilver
   € 100,- per 2 kalenderjaren

  Eigen bijdrage

  U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

  Eigen risico

  U heeft geen eigen risico.

  Waar kunt u terecht?

  U kunt terecht bij een ziekenhuis waarmee Nationale-Nederlanden afspraken heeft gemaakt. Zoek een medisch specialist via de Zorgvergelijker.

  Wat u verder moet weten

  U heeft geen toestemming (akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden.

  Terug naar het overzicht van vergoedingen


  Kunnen wij u helpen?