Ga direct naar inhoud

MRA-beugel

Dit is een hulpmiddel voor mensen met slaapapneu. Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) beugel verandert de positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak. Daardoor blijft er een opening voor de luchtstroom. Het MRA wordt geplaatst op het gebit en is uitneembaar.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Apparaten die alleen bedoeld zijn om snurken te verminderen of te voorkomen, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: MRA-beugel.

Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat uw tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS, de EADMS of een soortgelijke organisatie. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

Wat u verder moet weten

De longarts, KNO-arts of neuroloog moet de diagnose OSA (Obstructief Slaap Apneu) vastgesteld hebben. Bij het opmeten en plaatsen van een MRA beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Gaat u naar een leverancier gaat waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft? Dan hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden. Gaat u naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden.

Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden. Gaat u naar een leverancier waar Nationale-Nederlanden geen overeenkomst mee heeft? Dan moet u wel toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Als u wel een akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden nodig heeft, vraag dan uw arts om een diagnose waarop de reden van uw aanvraag voor een MRA beugel staat. Stuur deze in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?