Ga direct naar inhoud

Lymfapress

Een lymfapress helpt om lymfevocht uit de armen of benen te verwijderen.

U komt voor vergoeding van een lymfapress in aanmerking, als er sprake is van:

 • Lymfoedemen van primaire of secundaire aard, van arm of been.
 • Veneuze, post-trombotische klachten, met oedeem.
 • Slecht werkende kuitspierpomp, die aanleiding geeft tot oedeem en ulcera.
 • Een borstamputatie waar lymfeklieren worden verwijderd.
 • Al bestaande Ulcera Cruris met oedeemvorming.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: lymfapress.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • een omruilgarantie van 6 maanden, als aanpassing/omruiling nodig is;
 • geen lange wachttijden. De zorgaanbieder neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van de akkoordverklaring contact met u op t.b.v. een indicatiestelling;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 5 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
 • een garantie van 12 maanden op de compressor en 6 maanden op de manchet;een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van een lymfapress? Neem dan eerst contact op met Nationale-Nederlanden (aanvraag akkoordverklaring).
 • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel en of er een akkoordverklaring bij Nationale-Nederlanden moet worden aangevraagd.

Wat moet u regelen?

U moet toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden. Dit doet u door de medische diagnose van uw specialist waarin aangegeven is wat uw beperkingen zijn en welke voorzieningen u nodig heeft en een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier en heeft u een vervolgaanvraag? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Dit doet u ook op bovenstaande manier.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?