Ga direct naar: inhoud

Loopfiets

Een loopfiets is een fiets zonder trappers. U kunt zich hiermee lopend verplaatsen, terwijl u op het zadel zit. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen. De benen kunnen het lichaamsgewicht niet voldoende dragen, waardoor lopen moeilijk wordt. U krijgt een loopfiets vergoed als u langdurig op dit middel bent aangewezen. Een loopfiets is voor personen met een functiestoornis aan de benen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: loopfietsen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de loopfiets wordt binnen 5 werkdagen geleverd;
  • pasgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 3 jaar;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U leent dit hulpmiddel.
  • Bij een loopfiets waarvan de kosten minder bedragen dan € 600,- kunt u direct contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. Is de loopfiets duurder, dan heeft u toestemming (akkoordverklaring) van Nationale-Nederlanden nodig.
  • Is de loopfiets die u nu heeft niet meer goed? Dan kunt u voor vervolgleveringen voor een loopfiets waarvan de kosten minder bedragen dan € 600,- direct contact opnemen met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met Nationale-Nederlanden.

Wat moet u regelen?

Heeft u een akkoordverklaring nodig? Dan stuurt u (of de leverancier) de volgende gegevens in:

  • een verwijzing met de diagnose van de behandelend arts en de beschrijving wat voor soort voorziening nodig is;
  • een ergotherapeutisch verslag;
  • een offerte van uw leverancier.

U kunt uw aanvraag insturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen en Zorgservice 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Heeft u de loopfiets niet meer nodig? Meld dit dan aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 076 524 39 81. De loopfiets wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?