Ga direct naar: inhoud

Longvibrator

Een longvibrator maakt op mechanische wijze bronchiale slijmvorming los in de longen van chronische longpatiënten. Uw behandelend arts stelt vast dat u een longvibrator nodig heeft.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier link zorgvergelijker bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: longvibrators.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

 • garantie van 1 jaar op het geleverde hulpmiddel;
 • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
 • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
 • geen lange wachttijden. De leverancier neemt binnen 1 werkdagen na ontvangst van de opdracht contact met u op over een indicatiestelling;
 • een snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 2 werkdagen na indicatiestelling geleverd;
 • een garantie van 1 jaar op het hulpmiddel
 • bij reparatie wordt vervangende apparatuur ter beschikking gesteld indien de reparatie langer dan 2 werkdagen duurt;
 • een uitvoerige schriftelijke instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • U leent dit hulpmiddel.
 • Als u de longvibrator bestelt bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden. U krijgt van uw behandelend arts een medische diagnose mee, waarop staat wat u nodig heeft. De arts geeft op deze medische diagnose ook aan wat uw beperkingen zijn. U moet de leverancier deze medische diagnose van uw arts geven.
 • Als het apparaat niet meer goed werkt, kunt u deze laten vervangen. U kunt daarvoor direct contact opnemen met een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft. U hoeft vooraf geen toestemming te vragen aan Nationale-Nederlanden.

Bestelt u de longvibrator bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen overeenkomst heeft? Dan moet u vooraf toestemming (een akkoordverklaring) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Dit doet u door een aanvraag in te sturen met een geldig voorschrift van uw behandelend arts en een offerte van uw leverancier. Op dit voorschrift moet vermeld staan waarom u dit hulpmiddel nodig heeft. Stuur de aanvraag in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Ook als de apparatuur niet meer werkt, moet u op dezelfde manier een akkoordverklaring aanvragen.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan uw leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 524 39 81. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?