Ga direct naar inhoud

Incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal is absorberend, afvoerend of opvangend, zoals: wegwerpluiers, katheters en urine-opvangzakken.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:

  • het urineverlies langer duurt dan twee maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan twee weken en;
  • hierdoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en;
  • langdurig gebruik noodzakelijk is.

Ook urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken om deze aan het been of het bed te bevestigingen en katheters (inclusief schoonmaakdesinfectiemiddelen, receptaculum en glijvloeistof) kunnen worden vergoed. Voordat u het incontinentiemateriaal ontvangt krijgt u een intakegesprek bij de leverancier zodat u er zeker van bent dat u de goede materialen krijgt.

Let op: voor kinderen tot 4 jaar gelden andere regels:

  • Voor kinderen tot 3 jaar worden incontinentiematerialen niet vergoed.
  • Voor kinderen tot 4 jaar worden incontinentiematerialen niet vergoed als alleen sprake is van nachtplassen. Hiervoor moet sprake zijn van nacht- én dagplassen.
Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: incontinentiemateriaal.

Wij hebben afspraken gemaakt met 3 leveranciers voor het leveren van incontinentiemateriaal. Zij voldoen allen aan de eisen die Nationale-Nederlanden stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • OneMed B.V. kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 0662 (gratis) op werkdagen van 8:00 tot 21:00 uur. Of kijk op OneMed B.V.
  • BENU Direct kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 655 55 55 (gratis) op werkdagen van 8:30 tot 18:00 uur. Of kijk op BENU Direct.
  • MediReva kunt u bereiken op telefoonnummer 0800 0 201 201 (gratis) op alle dagen van de week van 8:30 tot 22:00 uur. Of kijk op Medireva.

U hebt een verwijzing met medische indicatie nodig van uw behandelend arts.

U kunt voor normale bestellingen en advies tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

Als u een recept voor incontinentiemateriaal via uw huisarts of medisch specialist heeft gekregen en u maakt gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen akkoordverklaring te vragen bij Nationale-Nederlanden.

Gaat het om kinderen? Dan gelden andere regels:
Voor kinderen van 3 en 4 jaar moet vooraf een akkoordverklaring worden aangevraagd door de gecontracteerde zorgverlener. Hiervoor is een verwijsbrief met de diagnose van de behandelend arts nodig.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw huisarts of uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?