Ga direct naar: inhoud

Hulphond

Een hulphond helpt u bij uw mobiliteit en bij huishoudelijke of andere dagelijkse activiteiten. U krijgt een diagnose voor een hulphond als u helemaal doof bent, of door blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen bent aangewezen op hulp. De hulphond moet bijdragen aan een grotere zelfstandigheid voor u zodat u minder gebruik hoeft te maken van zorgondersteuning.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulphond
- 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de hulphond.
- Maximaal € 1.075,- per jaar.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico voor de hulphond. De tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en de (medische) verzorging van de hulphond valt wel onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulphond.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Uw leverancier is lid van Assistance Dogs Europe. Dat houdt in dat de leverancier gediplomeerd is en beschikt over gekwalificeerd personeel. Ook voldoet de leverancier aan de kenniseisen op Kynologisch gebied en hebben de honden één van de volgende trainingen gevolgd: 
    - Van Hall 1, 2 en eventueel 3. 
    - Gaus 1 en 2. 
    Ook een diploma O&O (Opleiding en Opvoeding) is mogelijk.
  • U krijgt een hulphond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen;
  • U krijgt een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent deze hond, hij wordt dus niet uw eigendom. Als de hond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe hulphond.

Wat moet u regelen?

Voor een eerste aanvraag heeft u toestemming (een akkoordverklaring) nodig van Nationale-Nederlanden. U of uw leverancier doet dit door het voorschrift van uw ergotherapeut samen met een praktische indicatiestelling van de hulphondenschool in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming aanvragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring). Stuur dan naar bovenstaand adres het voorschrift van uw ergotherapeut, een praktische indicatiestelling en een offerte van de hulphondenschool.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?