Ga direct naar inhoud

Huisartsbezoek

Een huisarts is de eerste bij wie u zich meldt met vragen over uw gezondheid. De huisarts luistert naar uw klachten en stelt vast wat er met u aan de hand is. De huisarts behandelt u en helpt u bij het voorkomen van ziekte. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere arts. Of hij kan bijvoorbeeld uw bloed of ontlasting laten onderzoeken in een laboratorium.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Laboratoriumonderzoek 
Vindt uw huisarts dat een laboratoriumonderzoek noodzakelijk is? Bijvoorbeeld om uw bloed of ontlasting te laten onderzoeken? Dan ontvangt u daarvoor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wilt u zelf (preventief) uw bloed laten onderzoeken, bijvoorbeeld voor een medische controle? Dan heeft u dus geen verwijzing van een arts. De basisverzekering vergoedt het onderzoek dan niet. U betaalt de kosten helemaal zelf.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft voor een huisartsenbezoek geen eigen risico te betalen.

De vergoeding voor laboratoriumonderzoek vanuit de basisverzekering valt niet onder de huisartsenzorg. De huisarts is wel de opdrachtgever van het onderzoek, maar het onderzoek wordt uitgevoerd en in rekening gebracht door het laboratorium. U heeft hiervoor een eigen risico.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan heeft, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts of huisartsenlaboratorium. Heeft u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag een dokter nodig? Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost. Daar kunt u dan terecht.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?