Ga direct naar inhoud

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) basis

Een geestelijke gezondheidszorg basis psycholoog (GZ-psycholoog) kan u in een paar gesprekken helpen uw psychische probleem concreet en praktisch aan te pakken.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Vergoeding vanaf 18 jaar

U krijgt behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Heeft u binnen één kalenderjaar voor dezelfde zorgvraag meerdere trajecten nodig in de basis geestelijke gezondheidszorg? Dan is er waarschijnlijk geen sprake meer van doelmatige zorg. U zou dan moeten worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Alleen in uitzonderlijke gevallen geven we toestemming voor meerdere trajecten in de basis GGZ in één kalenderjaar. Laat u dus goed informeren voordat u de behandeling start. Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ.

Jonger dan 18 jaar

Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: GZ-psycholoog.

Let op:
Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan is het belangrijk dat u bij uw zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of uw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet uw behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Het kan voorkomen dat de zorgverlener van uw keuze geen afspraak met u maakt omdat deze de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het Nationale-Nederlanden Zorgteam via 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat u uw zorg snel krijgt.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?