Ga direct naar: inhoud

Gecombineerde leefstijl interventie

Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. Deze Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) richt zich op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering. Als u 18 jaar of ouder bent, bent u verzekerd voor zorg vanaf een matig verhoogd gewichts-gerelateerd risico (GGR). Voorwaarde is dat u een Body Mass Index (BMI) hebt  vanaf:

 • 30;
 • 25 en een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen en diabetes type 2 of
 • 25 en artrose of slaapapneu.

De zorg is gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering. De zorg is geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden.

De zorg bestaat uit een combinatie van:

 • advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes;
 • advies en begeleiding bij gezond bewegen (het aanzetten en motiveren tot bewegen, het monitoren van de voortgang, het verwijzen naar beweegaanbod in het sociale domein;
 • advies en begeleiding bij het aanzetten tot gezond bewegen en blijvende gedragsverandering gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl;
 • zorginhoudelijke terugkoppeling naar de verwijzende zorgverlener over de voortgang;
 • evaluatie met een inventarisatie van uw wensen voor een mogelijke onderhoudsfase.

De zorg omvat niet:

 • het (begeleiden bij) daadwerkelijk bewegen of sporten;
 • dagbehandeling en/of opname
 • een zorgprogramma voor kinderen van 16 of 17 jaar, als de huisarts deze zorg passend acht.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor de gecombineerde leefstijl interventie.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Je kunt voor deze zorg voor de programma’s ‘CooL’ en ‘Beweegkuur’ terecht bij een zorgverlener die als leefstijlcoach is opgenomen in het register van de Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN).

Wat u verder moet weten

Uw huisarts verwijst u naar de leefstijlcoach, eventueel in overleg met een specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten en/of medisch specialist

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?