Ga direct naar: inhoud

Eventrecording

Met eventrecording wordt een hartfilmpje (ook wel elektrocardiogram of ECG genoemd) gemaakt met een apparaatje dat u bij u draagt.

Aan het apparaatje zitten elektroden, die met plakkers op uw borst worden vastgemaakt. Het apparaatje wordt een aantal dagen continu gedragen en registreert onregelmatigheden in het hartritme op het moment dat deze zich voordoen.

U moet een medische diagnose van de huisarts hebben om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit gaat alleen om de kosten voor het apparaat. Eventuele onderzoeken vallen onder de vergoeding van medisch specialistische zorg.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Krijgt u het apparaatje voor eventrecording via de huisarts, dan betaalt u geen eigen risico voor het gebruik van de eventrecorder. Het laten uitlezen valt onder laboratoriumkosten. Dit valt wel onder het eigen risico. Als u het apparaatje in het ziekenhuis krijgt, dan horen de kosten hiervan bij de kosten van de behandeling. In dat geval betaalt u wel eigen risico.

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een leverancier.

Wat u verder moet weten

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordeel voor u:

  • leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening;
  • een uitvoerige gebruiksinstructie met behulp van proefopname en controle ECG;
  • een uitgebreide eindrapportage van de bevindingen van het onderzoek aan de huisarts.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

U leent dit hulpmiddel.

Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen en Zorgservice van Nationale-Nederlanden, telefoonnummer 076 5243981. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?