Ga direct naar: inhoud

Elastische kousen - vochtafdrijving

Elastische kousen worden gebruikt voor het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. U komt in aanmerking voor vergoeding voor elastische kousen en de aan- en/of uittrekhulp als u een medische diagnose heeft van uw arts.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: elastische kousen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een erkende leverancier. De gecontracteerde leveranciers zijn, erkend conform de Erkenningsregeling Therapeutische Elastische Kousen;
  • gediplomeerde leveranciers. Alle leveranciers van elastische kousen zijn in het bezit van de relevante kennis, vaardigheid en diploma's;
  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • een snelle levering. De maximale levertijd voor confectiekousen en een-/uittrekhulpen bedraagt 6 werkdagen en voor maatwerk 12 werkdagen;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

Dit hulpmiddel wordt uw eigendom. Aan- en/of uittrekhulpen die duurder zijn dan € 100,- leent u. Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Als u gebruikmaakt van een leverancier waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen aan Nationale-Nederlanden. Voor een aan- en uittrekhulp die meer kost dan € 100,- moet u wel eerst toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u altijd toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden.

Elastische kousen met drukklasse 1 worden niet vergoed.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier of kost uw aan- en uittrekhulp meer dan € 100,-? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?