Ga direct naar: inhoud

Eetapparaten

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als u een diagnose heeft voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in uw maag gebracht.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft en u heeft een akkoordverklaring, bent u verzekerd van:

  • u hoeft zelf niets voor te schieten. De leverancier dient rekeningen rechtstreeks in bij Nationale-Nederlanden;
  • u krijgt (thuis) goede uitleg over de toediening van voeding;
  • u krijgt uitleg over het gebruik van een voedingspomp of andere apparatuur;
  • de leveranciers staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar;
  • de leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen vier uur; vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd. Of uiterlijk binnen drie werkdagen na bestelling.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

De hulpmiddelen voor voeding worden uw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijgt u in bruikleen. Deze hulpmiddelen worden vergoed als u een diagnose heeft voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijgt u als:

  • u niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding;
  • u een stofwisselingsstoornis heeft;
  • u een voedselallergie heeft;
  • u een resorptiestoornis heeft: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed;
  • u een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Uw diëtist kan door dit instrument bepalen of u risico heeft op ondervoeding.

Wat moet u regelen?

U moet een akkoordverklaring (toestemming) aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Uw arts moet aangeven welke beperkingen u heeft en welke voorzieningen noodzakelijk zijn. Stuur dit in naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft u alleen een aanvraag te doen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor u.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?