Ga direct naar: inhoud

Diëtetiek

Bij diëtetiek geeft een diëtist u advies over een dieet of aangepaste voeding. U moet deze diëtetiek volgen omdat u een bepaalde aandoening heeft.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts, arts arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. De verwijzing is een jaar geldig. Uw behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Drie uur per jaar*:
- 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

*) Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan wordt dit ook vergoed uit de basisverzekering. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. Bijvoorbeeld bij behandeling van diabetes. De kosten van voedingsmiddelen krijgt u niet vergoed, ook niet als deze zijn voorgeschreven door uw diëtist.

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Aanvullende verzekering:
 • Start
  Geen vergoeding
 • Extra
  € 100,-
 • Compleet
  € 150,-
 • Comfort
  € 200,-
 • Top
  100%
 • Zilver
  Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding uit de basisverzekering (behalve bij ketenzorg) valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: diëtist.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, arts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist. De verwijzing is een jaar geldig. Uw behandeling bij de diëtist moet binnen drie maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?