Ga direct naar: inhoud

Computerprogrammatuur en in- en uitvoer apparatuur

Blinden, slechtzienden en licht motorisch gehandicapten voor wie een computer een snellere en efficiëntere manier van werken is, komen voor vergoeding in aanmerking. Het gaat om apparatuur als één-functie bestuurde toetsenborden, toetsenborden voor éénhandige bediening, vergrote toetsenborden, muizen, aangepaste printers en plotters.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De computer hardware wordt niet vergoed, maar wel de benodigde aanpassingen en speciale software.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als u het hulpmiddel leent, hoeft u geen eigen risico te betalen. Wordt dit hulpmiddel uw eigendom? Dan valt deze vergoeding onder het eigen risico.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: invoer en uitvoerapparatuur of computerprogrammatuur.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: de apparatuur wordt binnen 10 werkdagen geleverd;
  • omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 1 jaar;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

U leent dit hulpmiddel. Behalve als het hulpmiddel individueel aangepast moet worden, dan wordt het hulpmiddel uw eigendom.

U moet eerst een akkoordverklaring aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Daarbij stuurt u mee:

  • de medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.
  • Een offerte van uw leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kunt u deze laten vervangen. U dient hiervoor een verzoek in bij Nationale-Nederlanden (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij heeft u een offerte nodig van de leverancier van de computer, met een toelichting op de reden van vervanging. Als uw aanvraag afwijkt van uw vorige aanvraag, heeft u ook een schriftelijke toelichting van uw arts nodig en indien mogelijk ook van uw ergotherapeut.

Wat moet u regelen?

Een akkoordverklaring vraagt u aan door een aanvraag te sturen naar Nationale-Nederlanden. Daarbij stuurt u mee:

  • De medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is.
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk.
  • Een offerte van uw leverancier.

Een aanvraag stuurt u in naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 5243981. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?