Ga direct naar inhoud

Buitenland (niet-spoedeisende hulp)

Niet-spoedeisende hulp is zorg die u vooraf kunt plannen. Het is dus geen hulp die u met spoed nodig heeft. Onder niet-spoedeisende zorg in het buitenland valt ook zorg in het buitenland omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat u niet dichtbij uw woonplaats in Nederland terecht kunt.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering De zorg moet ook in Nederland verzekerd zijn. Of u de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken dat hieronder wordt toegelicht.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

De zorg die u in het buitenland gebruikt, moet in elk geval onder uw verzekering vallen. Of u de kosten volledig vergoed krijgt hangt af van een aantal zaken:

 • Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.
 • Heeft u een behandeling aangevraagd voor zorg in een land van de EU, EER of Zwitserland? En blijkt uit de gegevens dat de zorg in Nederland niet op tijd beschikbaar is? Dan beoordelen wij of we toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening. U krijgt dan het formulier S2. Met dit formulier krijgt u de kosten vergoed volgens de voorwaarden van het land waar de behandeling plaatsvindt. Vaak hoeft u de kosten dan niet zelf voor te schieten.
 • Heeft de buitenlandse zorgverlener geen contract met Nationale-Nederlanden? In dat geval adviseren u om een behandeling altijd vooraf aan te vragen. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt. Voor de vergoeding zijn er twee mogelijkheden: 
  - Voor het vaststellen van de hoogte van vergoeding gaan wij uit van de Nederlandse marktconforme tarieven. De Zorgverzekering is een restitutiepolis. Wij vergoeden het volledige Nederlandse marktconforme tarief. 
  - Heeft u vooraf toestemming gekregen door middel van een S2 formulier? Dan krijgt u een vergoeding volgens de Europese Verordening. Dat betekent dat de buitenlandse zorgverlener dan met ons afrekent volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Hebben wij u toestemming gegeven voor zorg in het buitenland en heeft u hiervoor een S2 formulier ontvangen? Dan krijgt u de kosten vergoed volgens de tarieven van het land waar de behandeling plaatsvindt. Deze vergoeding wordt niet verrekend met een Nederlandse wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

In de Zorgvergelijker kunt u zien met welke ziekenhuizen we afspraken hebben gemaakt in België en Duitsland. U kunt daarbij ook gebruik maken van onze advisering bij wachtlijstbemiddeling.

Nationale-Nederlanden heeft met een groot aantal Belgische ziekenhuizen in de grensregio’s contracten gesloten. Met ieder ziekenhuis zijn aparte afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd.

Voor Duitsland maken wij gebruik van de contracten die de Duitse zorgverzekeraar AOK Rheinland heeft afgesloten met Duitse specialisten en ziekenhuizen. Hiervoor is een speciale zorgpas ontwikkeld. U kunt met deze internationale zorgpas en een verwijzing van uw huisarts direct naar een Duitse specialist in de 3 Euregio’s: Maas-Rijn, Maas-Rijn Noord en Rijn-waal. Deze zorgpas en eventuele informatie kunt u opvragen via telefoonnummer 026 353 53 53. Lees voor meer informatie onze brochures.

Wat u verder moet weten

 • Als u voor deze zorg in Nederland toestemming nodig heeft van Nationale-Nederlanden dan heeft u ook toestemming nodig voor deze zorg in het buitenland.
 • Vraag een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener in het buitenland altijd vooraf schriftelijk aan. U weet dan vooraf zeker of u de behandeling vergoed krijgt en hoeveel u vergoed krijgt.

Om toestemming aan te vragen, hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 • Medisch verslag van de arts of specialist
 • Soort behandeling die gaat plaatsvinden
 • Naam van het ziekenhuis in het buitenland en uitvoerend specialist
 • Behandelplan en kostenbegroting

U kunt hiervoor het aanvraagformulier geplande zorg in het buitenland gebruiken.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?