Ga direct naar: inhoud

Blindengeleidehond

Een blindengeleidehond helpt u bij uw mobiliteit of oriëntatie in het maatschappelijke verkeer. U heeft een indicatie voor een blindengeleidehond als u blind bent of zo slechtziend dat u een hond nodig heeft.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Tegemoetkoming voor de kosten van levensonderhoud en voor de (medische) verzorging van de blindengeleidehond.
- Maximaal € 1.075,- per jaar.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: blindengeleidehonden.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:

  • Een zorgaanbieder die lid is van de IFGDSB (International Federation of Guide Dog Schools for the Blind).
  • Gediplomeerde leveranciers. Een leverancier moet beschikken over een instructeur die een afgeronde Opleiding tot instructeur blindengeleidehonden bij een IF aangesloten hondenschool (in binnen- of buitenland) heeft gevolgd.
  • Een blindengeleidehond die voldoet aan de meest recente normen, keuringen en eisen.
  • Een kwalitatief goede en gezonde hond die voldoet aan de eisen rondom minimum en maximum leeftijd, aantal herplaatsingen, medische eisen, gedragskenmerken en vaardigheden.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Als de blindengeleidehond niet meer geschikt is om zijn taak uit te voeren, kunt u een verzoek indienen voor een nieuwe blindengeleidehond.
  • De medische indicatiestelling moet gebeuren door de Stichting Visio of Stichting Bartiméus. De blindengeleidehondenschool geeft de praktische indicatiestelling.

Wat moet u regelen?

U of uw leverancier moet toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. Stuur hierbij een medische diagnose en praktische indicatiestelling mee. U kunt de aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
afdeling medische beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?