Ga direct naar: inhoud

Bevolkingsonderzoek

De rijksoverheid biedt in het Nationaal Programma voor Bevolkingsonderzoek een aantal bevolkingsonderzoeken aan. Kijk hier welke onderzoeken het betreft.

Het doel van bevolkingsonderzoeken is vroegtijdig ziekten op te sporen, ziekten voorkomen of handelingsopties bieden.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke bevolkingsonderzoeken. De bevolkingsonderzoeken dragen bij aan een gezondere samenleving.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De kosten voor het bevolkingsonderzoek komen voor rekening van de rijksoverheid. Als vervolgonderzoek nodig is, krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Bevolkingsonderzoeken zijn gratis als men ervoor is uitgenodigd namens de overheid. De opgeroepen persoon krijgt dus geen rekening en er wordt niets verrekend met zijn eigen risico. Als het bevolkingsonderzoek aanleiding geeft tot vervolgonderzoek, komen deze kosten voor rekening van de basisverzekering en kunnen wel verrekend worden met het eigen risico.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% van de kosten van een vervolgonderzoek. Gaat u naar een ziekenhuis of behandelcentrum dat geen contract met ons heeft? Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat we deze dan niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding van het vervolgonderzoek vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg.

Waar kunt u terecht?

In de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek staat waar u terecht kunt. Krijgt u een vervolgonderzoek en bent u niet verwezen naar een specifiek ziekenhuis? Kiest u dan hier een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC).

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?