Ga direct naar inhoud

Anti-decubitus zitkussen en matras

Heeft u een doorligwond of loopt u het risico decubitus te ontwikkelen? Dan komt u in aanmerking voor vergoeding van deze materialen. U heeft recht op een anti-decubitus matras als u door het gebruik hiervan zelfredzaam blijft en niet opgenomen hoeft te worden in een instelling, of als sprake is van een diagnose voor verpleging. De leverancier van uw keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico voor het anti-decubitus matras. Het anti-decubitus zitkussen valt wel onder het eigen risico als u deze langer dan 26 weken nodig hebt.

Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: anti-decubitus zitkussen en anti-decubitus matras.

U moet aan de leverancier een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft. Ook moet de leverancier een decubitus risicoscoringslijst invullen. Op basis hiervan kan de arts of verpleegkundige vaststellen of er een verhoogd risico is op decubitus en hiermee wordt bepaald of er recht is op vergoeding.

Wat u verder moet weten

  • U hoeft vooraf geen toestemming (akkoordverklaring) te vragen aan Nationale-Nederlanden als u gebruikmaakt van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft voor de levering van dit materiaal. U moet aan de leverancier wel een medische diagnose van uw arts laten zien. Uw arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft. Ook moet de leverancier een decubitus risicoscoringslijst invullen. Op basis hiervan kan de arts of verpleegkundige vaststellen of er een verhoogd eigen risico is op decubitus en hiermee wordt bepaald of er recht op vergoeding is.
  • Als u geen goed anti-decubitusmateriaal meer heeft, kunt u deze laten vervangen. U kunt hiervoor direct contact opnemen met uw leverancier.
  • U leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt uw eigendom als u dit langdurig nodig heeft.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw behandelend arts samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u het matras niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier. Uw leverancier haalt het matras dan weer bij u op. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij uw medische toestand.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?