Ga direct naar inhoud

Ambulancevervoer

Er zijn twee soorten ambulancevervoer:

 • Spoedvervoer
 • Besteld vervoer

Spoedvervoer is voor situaties waarin u met spoed naar het ziekenhuis moet. De medewerkers van de meldkamer bepalen of er een ambulance nodig is en of u met spoed vervoerd moet worden. De ambulance is gewoonlijk binnen vijftien minuten ter plaatse.

Besteld vervoer is voor situaties waarin u door uw ziekte alleen maar liggend vervoerd mag worden. Bijvoorbeeld voor vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis. Dan kan een arts of specialist bij de meldkamer een ambulance bestellen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Vervoer met een ambulance wordt vergoed uit de basisverzekering. Het ambulancevervoer moet dan wel medisch noodzakelijk zijn. Dit betekent dat het voor uw gezondheid niet goed is als u met een gewone auto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling komt. De centralist van de meldkamer bij 112 bepaalt of een ambulance nodig is.

Moet u voor begeleiding of therapie een dagdeel met de ambulance bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of psychiatrische instelling gebracht worden? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de kosten niet. U krijgt de kosten dan vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn dat u met een ambulance wordt vervoerd.

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Basisverzekering
  Maximaal 200 kilometer (enkele reis)
 • Alle aanvullende verzekeringen
  Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Als u met een ambulance vervoerd moet worden, schrijft uw behandelend arts dit voor. Maar dat is niet nodig als u met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

Wat u verder moet weten

U heeft toestemming van Nationale-Nederlanden nodig als:

 • u per ambulance meer dan 200 kilometer (enkele reis) vervoerd moet worden;
 • vervoer per ambulance, auto of openbaar vervoer niet mogelijk is en u daarom per boot of helikopter wordt vervoerd.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?