Ga direct naar inhoud

Algemene preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken

Wat is het?

Het preventief onderzoek is gericht op (risicofactoren voor) aandoeningen waarvoor een effectieve en doelmatige behandeling mogelijk is. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door uw huisarts of een bevoegde medewerker van uw huisartsenpraktijk.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De basisverzekering vergoedt deze preventieve en arbeidsgerelateerde onderzoeken niet.

Staat de module Fit op uw polisblad, dan krijgt u per kalenderjaar maximaal € 150,- vergoed voor de kosten van deze onderzoeken.

Wat wordt niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor zelftesten, keuringen, werkplekonderzoeken, programmatische preventie, medisch noodzakelijke onderzoeken, onderzoeken waar een vergunning voor nodig is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek, onderzoeken die in strijd met de wet zijn en beeldvormende diagnostiek (Total Body Scan).

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kunt voor een preventief onderzoek terecht bij uw huisarts. U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?