Ga direct naar inhoud

Aangepaste tafel

Een aangepaste tafel is een in hoogte verstelbare tafel voor rolstoelgebruikers. U komt in aanmerking voor vergoeding van een verstelbare tafel als u chronisch bedlegerig bent.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: aangepaste tafels.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U moet vooraf toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden.
  • Als het hulpmiddel niet goed meer is, kunt u deze laten vervangen. U moet hiervoor eerst een akkoordverklaring vragen aan Nationale-Nederlanden. Hiervoor moet u een offerte hebben van de leverancier waarbij een toelichting zit over de reden van de vervanging. Als de aanvraag anders is dan uw vorige aanvraag, moet u een schriftelijke toelichting van de ergotherapeut bijvoegen waarin de reden van vervanging wordt toegelicht.
  • U leent dit hulpmiddel.
  • Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet u toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (akkoordverklaring). U moet een medische diagnose hebben van de arts die u behandelt, waarbij is aangegeven wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft. Dit moet worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut. Als het om een niet-standaard aangepaste tafel gaat, moet u ook een offerte van de leverancier opsturen.

Wat moet u regelen?

  • Vraag uw arts om een medische diagnose waarin staat wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft.
  • Vraag eventueel een ergotherapeut om een motivatie.
  • Vraag de leverancier om een offerte bij een niet-standaardtafel ook als het gaat om een vervolgaanvraag.
  • Vraag Nationale-Nederlanden om toestemming als volgt: stuur de informatie op naar: 

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische beoordelingen 
postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de tafel niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 013 593 82 25. De tafel wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?