Ga direct naar: inhoud

Aangepast bed

Heeft u een diagnose voor verpleegzorg? Dan komt u in aanmerking voor een aangepast bed. Een aangepast bed kan ook noodzakelijk zijn voor mensen die daardoor zelfstandig blijven.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: bedden.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • snelle levering: een standaard bed wordt binnen zeven werkdagen na indicatiestelling geleverd;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • U leent dit hulpmiddel.
  • Maakt u gebruik van een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden afspraken heeft gemaakt? Dan hoeft u geen akkoordverklaring aan te vragen. Vraag uw arts (medisch specialist voor kinderbed) om een medische diagnose waarin staat wat uw beperkingen zijn en welke voorziening u nodig heeft. Neem de diagnose en eventueel het verslag van de ergotherapeut mee naar de leverancier.
  • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw arts (medisch specialist voor kinderbed) samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u het bed niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 013 593 82 25. Het bed wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?