Ga direct naar: inhoud

Wachtlijstbemiddeling

Ziet u er tegenop om lang te wachten op een behandeling? Misschien kunt u ergens anders sneller terecht. Onze zorgadviseurs zoeken het graag voor u uit.

Ziekenhuizen en GGZ-instellingen hebben voor sommige behandelingen lange wachtlijsten. Dat geldt ook voor zorgverleners wijkverpleging. Bij wachtlijstbemiddeling bekijken onze zorgadviseurs of u ergens anders sneller aan de beurt bent of regelen we direct hulp voor wijkverpleging.

Voor welke zorg is wachtlijstbemiddeling mogelijk?

We bemiddelen voor consulten en behandelingen in ziekenhuizen, Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s), GGZ-instellingen en voor wijkverpleging. Bijvoorbeeld:

  • Voor ziekenhuiszorg en ZBC’s: dagbehandelingen, behandelingen zonder opname (poliklinisch), onderzoeken, opnames en operaties. Wachtlijstbemiddeling is mogelijk als u langer dan twee weken moet wachten.
  • Wijkverpleging: het vinden van een wijkverpleegkundige voor het stellen van een (her)indicatie voor een PGB of het vinden van een geschikte zorgverlening wijkverpleging. Wachtlijstbemiddeling is per direct mogelijk.

Voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gelden de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid:

  • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht.
  • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoeft u niet langer dan 3 weken te wachten.
  • Start van ambulante behandeling (zorg zonder opname in een instelling of ziekenhuis) binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
  • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
  • Als u met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij uw woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van uw keuze? Dan kunt u in een aantal gevallen gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling. Wachtlijstbemiddeling is echter niet altijd mogelijk. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties meestal niet succesvol.

Hoe werkt wachtlijstbemiddeling?

Bij wachtlijstbemiddeling kijken we eerst naar uw wensen. Wat vindt u een redelijke wachttijd? Hoe ver wilt u maximaal reizen voor een behandeling elders? Daarna bespreken we met u de mogelijkheden. Misschien kunt u eerder terecht buiten uw regio. Of zelfs in het buitenland. Als u wilt, maken we meteen een afspraak voor een behandeling.

We zoeken het graag voor u uit

Wilt u weten of we voor u kunnen bemiddelen? Bel ons via telefoonnummer 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zoeken de mogelijkheden graag voor u uit.
Wij nemen de vraag met u door en bespreken meteen de mogelijkheden.

Goed om te weten

  • Zoekt u liever zelf een ziekenhuis, ZBC, GGZ-instelling of zorgverlener wijkverpleging? Bekijk onze Zorgvergelijker.
  • Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid. Dit zijn de Treeknormen. Soms spreekt Nationale-Nederlanden zelfs strengere normen af. Bekijk de afspraken die we hebben gemaakt met de verschillende zorgverleners.