Ga direct naar inhoud

Aanvullende dekkingen

Bij het afsluiten van uw levensverzekering kon u aanvullende dekkingen meeverzekeren. Op deze pagina vindt u meer uitleg over de aanvullende dekkingen. Niet alle aanvullende dekkingen hoeven voor u te gelden. Wilt u weten wat u heeft meeverzekerd? Dat leest u op uw polis.

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Toen u de levensverzekering afsloot, kon u ‘arbeidsongeschiktheidsdekking’ meeverzekeren. Er zijn twee soorten arbeidsongeschiktheidsdekkingen:

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Premievrijstelling betekent dat u minder of geen premie betaalt als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt. Bij de arbeidsongeschiktheidsdekking kunt u zelf de verzekerde zijn of iemand anders.

Premievrijstelling en uitkering bij arbeidsongeschiktheid

De verzekerde is arbeidsongeschikt als hij door ziekte en/of gebreken geen passend inkomen kan verdienen. Hiermee bedoelen we het inkomen dat hoort bij een baan die past bij zijn opleiding en ervaring. Het percentage dat de verzekerde minder kan verdienen door de arbeidsongeschiktheid noemen we ‘mate van arbeidsongeschiktheid’.

De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel premie u nog moet betalen. Het gedeelte van de premie dat u niet meer hoeft te betalen, noemen we ‘premievrijstelling’.

Heeft u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid ook de hoogte van de uitkering. Krijgt u een uitkering? Dan ontvangt u deze niet in één keer, maar per maand of kwartaal.

Afspraken over uw arbeidsongeschiktheidsdekking

Heeft u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd? Dan gelden daarvoor onze voorwaarden. Deze heeft u bij uw polis gekregen. Denk bij deze voorwaarden aan:

 • Hoe bepalen we de mate van arbeidsongeschiktheid?
 • Hoeveel premievrijstelling of uitkering krijgt u?
 • Hoe lang krijgt u een premievrijstelling of uitkering?
 • Welke wachttijd geldt er voordat u premievrijstelling of een uitkering krijgt?

De afspraken die u heeft gemaakt, staan in uw polis en de voorwaarden. Wilt u weten wat u moet doen als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt of herstelt?

Lees meer over arbeidsongeschiktheid

Uitkering bij overlijden

Uitkering bij overlijden kinderen

Toen u de levensverzekering afsloot, kon u een ‘uitkering bij het overlijden van kinderen’ meeverzekeren. Heeft u dat gedaan? En overlijdt een van uw kinderen voordat hij of zij 21 jaar wordt? Dan keren we een bedrag uit.

Heeft u deze dekking meeverzekerd? Dan geldt deze automatisch voor al uw kinderen. U hoeft uw kinderen niet aan te melden.

In uw polis leest u of u een uitkering bij het overlijden van kinderen heeft meeverzekerd. En welke afspraken er precies gelden.

Extra uitkering bij overlijden door ongeval

Toen u de levensverzekering afsloot, kon u een ‘extra uitkering bij overlijden door een ongeval’ meeverzekeren. Heeft u dat gedaan? En overlijdt de verzekerde als gevolg van een ongeval? Dan keren we een extra bedrag uit bovenop de normale uitkering bij overlijden.

In uw polis leest u of u een extra uitkering bij overlijden door een ongeval heeft meeverzekerd. En hoe hoog het extra bedrag is. In de polis staat ook welke afspraken u daar precies met ons over heeft gemaakt.

Verzorging

Toen u de levensverzekering afsloot, kon u ‘verzorging’ meeverzekeren. Heeft u dat gedaan? Dan heeft u daarbij een verzorger aangewezen. Dat is vaak degene die de premie betaalt. Overlijdt de verzorger? Dan betalen wij vanaf dat moment de premie voor de verzekering.

In uw polis leest u of u verzorging heeft meeverzekerd en wie de verzorger is. In de polis staat ook welke afspraken u daar precies met ons over heeft gemaakt.

_1686009_

Kunnen wij u helpen?

  NN Levensverzekering
  OHRA Overlijdensrisicoverzekering
  RVS Levensverzekering
  RVS Overlijdensrisicoverzekering (afgesloten voor 2017)

 • 088 663 00 00
 • Contactformulier